Blog

Tillgängligheten till Patons Malmgård

google maps och kartor

När vi, Wallrite Scandinavia AB, flyttade in vårt kontor i Patons Malmgård hösten 2015 fanns inte ens en riktig gatuadress till Patons Malmgård. Inte heller gick Patons Malmgård att finna på Google Maps eller på Steve Jobs ”Kartor”. Efter att ha skickat meddelande på meddelande till Google Maps gav de till slut upp och ändrade den gamla adresshänvisningen från Östra Tegelviksslingan (ett namn som av Stadsbyggnadskontoret togs bort 1996 och ersattes med Tegelviksslingan) så gav Google Maps upp och ändrade till ett mer för 2010-talet adekvat adress.

Nu finns Patons Malmgård på Google Maps i alla fall.

gatukontoret och gatuskyltning

Gatan som Patons Malmgård ligger vid heter Tegelviksslingan 20

Några skyltar fanns inte över huvud taget hösten 2016. Det tog ett år innan Gatukontoret fick upp gatuskyltning och att det också stod rätt gatunummer på skyltarna.

Först gällde det att få fatt i en person på Stadsbyggnadskontoret som kunde med dokument bekräfta och bevisa att gatan som leder ner i hamnen och förbi Vikingterminalen heter Tegelviksslingan och inget annat.

Därefter söka rätt på en person med ansvar för gatuskyltningen, skicka dokument och få den personen att inse vikten av att det finns adekvat gatuskyltning för transporter och besökare till Patons Malmgård.

När det var klart, lyckades Gatukontoret med bedriften att trycka upp f e l adress i alla fall. Det blev gör om gör rätt. Det kom upp nya skyltar igen. Denna gång med fel gatunummer. Vi tog oss för pannan men tredje gången gillt blev såväl gatunamn som gatunummer rätt.

Ett år tog det, men skam den som ger sig.

Nytt hus i hamnen

Vi följer med spänning det byggarbete som pågår på våra forna parkeringplatser. Det skall uppföras ett hus. Det ser fyrkantigt ut har ett sluttande tak och kommer med största säkerhet vara en byggnad som skall hysa logistik kring Viking Line men kanske även Kryssningfartygen. Så mycket vet vi i juni 2019.

Det är vi som hyr Patons Malmgård

wallrite scandinavia AB

Det är vi som sedan hösten 2015 hyr Patons Malmgård av vår hyresvärd Stockholms Hamnar.
Patons Malmgård har även en souterrängvåning, den hyrs av hamnlogistikföretaget Logent och som har sin entré på Patons Malmgårds hamnsida.
Vår entré är på husets södra sida, det är den sidan som vätter mot Fåfängan och har en fin pampig entré med vita pelare och balkong. Adressen är Tegelviksslingan 20.
Vi hyr alla tre våningsplanen från entréplan och upp till husets vindsvåning.
Vi har enligt överenskommelse med Stockholms Hamnar möjlighet att själva hyra ut kontorsrum, vilket vi också gör. För närvarande har vi tre hyresgäster som vi delar lokalerna med. Det är en förening, en enskild firma och ett start-up-företag.
Vill ni veta mer om Wallrite och vad vi gör, kika in på vår webbsida.

Kultur och Musik

Vi på Wallrite hyser ett stort kulturintresse och är på olika sätt själva mycket aktiva i stadens musikliv. Vi verkligen älskar Patons Malmgård som är ett helt underbart gammalt hus och våra samlingslokaler på entréplan är precis lagom stora för oss att kunna visa våra produkter i, men också för att arrangera mindre konserter.
Därför öppnade vi hösten 2016 upp för möjligheten att hyra lokalerna kvällstid och på helger.
Sedan ett par år tillbaka repeterar och musicerar nu körsångare, sångare, jazzmusiker, folkmusiker här och ibland får vi besök av improvisationsmusiker från både när och fjärran.

Stockholms Hamnar

Vi är mycket glada och tacksamma över att ha en så omtänksam och av huset så intresserad hyresvärd som Stockholms Hamnar. Sedan vi på Wallrite flyttade in i Patons Malmgård har huset fått gå igenom en varsam och kärleksfull renovering. Först invändigt under 2015. Därefter utvändigt hösten 2017.

augusti 2018 förändringsarbeten för Cargo

Ett stort och omfattande arbete har pågått sedan augusti 2018 för att förändra incheckning av cargo som ska med båtarna till Finland. Endast cargo som skall med båtarna får numera tillträde till långtradarparkeringarna.

Mars / April / Maj 2018 BERGVÄRMEarabete

Under några veckor i april var det dags igen. Det blev lite stökigt och bullrigt under ett par veckor. Inte tre, som entreprenören sa från början. Imponerande smidigt genomfört arbete tycker vi alla här i huset. Då det blev för kallt att borra i mars sköts arbetet upp ett par veckor. De planerade sex hålen borrades så djupt som 300 meter i vardera hål. Ett dike grävdes sedan för att kunna leda värme mellan Lundins villa och Patons Malmgård.  Arbetet tog längre tid än beräknat då väderförhållandena inte var de bästa.