Blog

Det händer saker på Patons Malmgård

Kultur och Musik på Patons Malmgård

Vi på Wallrite, som sedan 2015 hyr Patons Malmgård av Stockholms Hamnar, vi hyser ett stort kulturintresse och är på olika sätt aktiva i stadens musikliv. Eftersom vi tycker att Patons Malmgård erbjuder fina möjligheter att hålla mindre konserter och workshops har vi öppnat upp våra samlingslokaler för musikervänner och kulturpersonligheter i våra nätverk att hyra lokalerna kvällstid och på helger för konserter, repetitioner och workshops. Här repeterar och musicerar nu körsångare, sångare, jazzmusiker, folkmusiker och ibland får vi besök av improvisationsmusiker från både när och fjärran.

Stockholms Hamnar

Vi är mycket glada över att ha en så omtänksam och av huset så intresserad hyresvärd som Stockholms Hamnar. Sedan vi på Wallrite flyttade in i Patons Malmgård har huset fått gå igenom en varsam och kärleksfull renovering. Först invändigt under 2015. Därefter utvändigt hösten 2017.

Mars / April 2018 Borrning för bergvärme

Under några veckor i april var det dags igen. Det blev lite stökigt och bullrigt under ett par veckor. Inte tre, som entreprenören sa från början. Imponerande smidigt genomfört arbete tycker vi alla här i huset. Då det blev för kallt att borra i mars sköts arbetet upp ett par veckor. Nu är de planerade sex hålen borrade och så djupt som är nu borrade som 300 meter i vardera hål.

Maj 2018 Grävarbeten inför installation av bergvärmepump

Nästa etapp har påbörjats, nämligen att gräva ett dike för att kunna leda värme mellan Lundins villa och Patons Malmgård. Arbetet beräknas ta några veckor. Därför är trappan upp till Patons Malmgård avspärrad från hamnen.