Blog

Det händer saker på och runt Patons Malmgård

Kultur och Musik

Sedan 2015 hyr vi, Wallrite Scandinavia AB, Patons Malmgård av Stockholms Hamnar.
Vi hyser ett stort kulturintresse och är på olika sätt aktiva i stadens musikliv. Eftersom vi tycker att Patons Malmgård erbjuder fina möjligheter att hålla mindre konserter och workshops har vi öppnat upp våra samlingslokaler för musikervänner och kulturpersonligheter i våra nätverk att hyra lokalerna kvällstid och på helger för konserter, repetitioner och workshops. Här repeterar och musicerar nu körsångare, sångare, jazzmusiker, folkmusiker och ibland får vi besök av improvisationsmusiker från både när och fjärran.

Stockholms Hamnar

Vi är mycket glada över att ha en så omtänksam och av huset så intresserad hyresvärd som Stockholms Hamnar. Sedan vi på Wallrite flyttade in i Patons Malmgård har huset fått gå igenom en varsam och kärleksfull renovering. Först invändigt under 2015. Därefter utvändigt hösten 2017.

Mars / April / Maj 2018 BERGVÄRMEarabete

Under några veckor i april var det dags igen. Det blev lite stökigt och bullrigt under ett par veckor. Inte tre, som entreprenören sa från början. Imponerande smidigt genomfört arbete tycker vi alla här i huset. Då det blev för kallt att borra i mars sköts arbetet upp ett par veckor. De planerade sex hålen borrades så djupt som 300 meter i vardera hål. Ett dike grävdes sedan för att kunna leda värme mellan Lundins villa och Patons Malmgård.  Arbetet tog längre tid än beräknat då väderförhållandena inte var de bästa.

augusti 2018 förändringsarbeten för Cargo

Ett stort och omfattande arbete har pågått sedan augusti 2018 för att förändra incheckning av cargo som ska med båtarna till Finland. Endast cargo som skall med båtarna får numera tillträde till långtradarparkeringarna.

VÅREN 2019 NY BYGGNAD PÅ GÅNG

Vi följer med spänning det byggarbete som pågår på våra forna parkeringplatser. Det skall uppföras ett hus. Det ser fyrkantigt ut. Så mycket vet vi.