historia

Patons Malmgårds historia

Namnet

Patons Malmgård bär den skotske skeppsredaren James Patons efternamn. Därför kan det gärna uttalas antingen på svenska eller varför inte på welsh.

Stjärnskans

År 1659 byggdes en Stjärnskans med en befästning på berget ovanför och fick namnet Danvikens Skans. Tillsammans med Djurgårdens Skans skulle denna befästning bevaka inloppet till Stockholm för Stockholms försvar. När Danvikens Skans förlorade i betydelse kom det nya ägare.

Ryska Krigsfångar

År 1710 var ”Peståret”. Ryska krigsfångar fick bygga den kanonväg som än idag leder upp till bergets topp. Uppe på krönet finns också kvar några gamla hus och lägenheten Bergshyddan.

Grosshandlare Fredrik Lundin

År 1774 köpte grosshandlare Fredrik Lundin en tomt i Danviken vid Masthamnen. I ägorna ingick berget och stora delar mark både i väster och i söder samt en triangelformad del norr om berget. Den kvadratiska planteringen av lindarna härstammar från hans tid. Här förlägger också Stieg Trenter handlingen i sin deckare ”Farlig Fåfänga” (1944).

Lundins Fåfänga

Uppe på berget anlade Fredrik Lundin år 1774 sin Fåfänga som av August Strindberg beskrivits som ett ”lusthus på berg med vidsträckt utsikt, där ägarna stundom samlade sina vänner och kalasade med dem”.

Vad är en Fåfänga?

Ordet fåfänga har i Sverige används om ofruktbar mark där det är fåfängt att odla. Fåfänga har även blivit betydelsen för en paviljong eller ett lusthus med vidsträckt utsikt. 

Lundinska Malmgården, Lusthus och trädgård

Vid Lusthuset anlade Lundin en trädgård. Terassmurar byggde han av stenen från befästningen och vägarna upp till berget fanns ju redan.
1779 lät Lundin uppföra en Malmgård bestående av en huvudbyggnad samt ett litet mindre hus på den triangelformade tomten nere vid sjön.

Vad är en Malmgård?

Malmgårdar i Stockholm betecknar en typ av byggnader på Stockholms malmar uppförda under 1600- och 1700-talen. Ofta var de herrgårdsliknande, och i regel använda som sommarboställe eller sin tids ”fritidshus” för adels– och borgarklassen. Många malmgårdar var därför i början oisolerade. Framförallt var malmgårdar trädgårdar, där man odlade allt mellan exotiska växter (som på vintern förvarades i orangerier) och medicinalväxter. Trädgårdarna hade ofta ett lusthus som prydnad eller för utomhusfester på sommaren.[1]

År 1636 utfärdades ett privilegiebrev som gav stadens borgare möjlighet att bygga sig hus och anlägga odlingar på malmarna.[2] Innehavaren fick inte vara mantalsskriven på sin malmgård, och en del av skörden skulle lämnas till staden ”att då stadzens inkompst förbättras”. Idag finns 38 malmgårdar bevarade, de flesta finns på Södermalm.

Fredrik Lundin i konkurs

År 1780 blev han involverad i en konkurs och flydde till Norge. Hela området bjöds ut till försäljning.

60 år av ägarbyten

Egendomen bytte ägare flera gånger efter Fredrik Lundins konkurs, först köptes egendomen av Anders Blomgrens Stärbhus, som senare sålde den till Grosshandlarna Daniel Asplund, och som i sin tur sålde till Carl Magnus Friis och Carl Petter Friis

Patons Malmgård

År 1839 köpte den skotske skeppsredaren James Paton berget, Lusthuset, Malmgården och övriga hus. Under James Patons tid var det liv och rörelse här på sommaren. På stranden, där Södra Varvet låg, drev han en brädhandelsrörelse. Han hade även flera båtar som gick på Afrika. Som ballast hem hade de många gånger med sig sand, som släpptes i Tegelviken. Behövde båtarna repareras kunde detta ske här ute vid Masthamnen.

Funchska Malmgården

År 1867 dog James Paton och hans änka ärvde alltsammans. När hon dog 1833 gick två tredjedelar till sonen Ninian Paton och en tredjedel till svågern Harald Theodor Funch. När dessa två gick ur tiden gick arvet till de tre barnen Harald, James och Helena Funch. Under den här perioden gick gården under namnet Funchska Malmgården. Den sista privata ägaren var James Patons dotterdotter Helena Funch, gift Tersmeden.

Marken såldes i etapper

Under 1910-talet började familjen Funch sälja delar av sin mark. Detta skedde i etapper. Den första biten som såldes var till förmån för Hammarbyleden, som öppnades år 1925. I och med detta sprängdes stora delar av berget bort.

Stockholms Stad Patons Malmgård och Lundinska villan

I samband med stadens omfattande arbeten i hamnen förvärvades Malmgården av Stockholms Stad. Vid förvärvandet fick då den större tegelröda huvudbyggnaden namnet Patons Malmgård efter Skeppsredaren James Patons medan den mindre fick namnet Lundinska Villan efter den förste ägaren och byggherren Grosshandlare Fredrik Lundin.

Stockholms Hamnar

Lundinska Villan och Patons Malmgård är K-märkta och förvaltas av Stockholms Hamnar, som själva haft kontor i huset. Från tidigt 80-tal hade Viking Line Viking Line kontor husen.
Båda husen har varsin souterrängvåning.
I Lundinska villans souterängvåning finns Stockholms Hamnar kvar och där bevakningsföretaget Securitas har personalutrymmen.
I Patons Malmgårds soutrerrängvåning finns hamnlogistikföretaget Logent.

Patons Malmgård – Gammalt hus med ljus framtid

2015

Staffan Sahlén och Maria Olsson, ägare av Wallrite Scandinavia AB, skrev 2015 kontrakt med Stockholms Hamnar och flyttade in företaget i Patons Malmgård.
Renoveringsarbetet gjordes på entreplan, samt våningsplan 1 i samarbete med E.L.E. arkitekter  och hyresgästen Wallrite Scandinavia AB.

2017

En försiktig och mycket väl genomförd fasadrenovering genomfördes. Fasaden hade tidigare en färg som kan beskrivas som persikorosa. Idag har Patons Malmgård fått en djupare tegelröd nyans.

2018

Under senvåren 2018 borrades det för bergvärme och härmed ligger Patons Malmgård och Lundins villas energiförbrukning i linje med Stockholms Stads miljömål.

2019

Hamnområdet genomgick en omfattande förändring, från att ha varit en långtradarparkering för sömniga chaufförer oavsett om man ska med en färja eller inte, till en digitaliserad och infartskontrollerad parkering och då endast för de långtradare som skall med färjorna.

Ett nytt hus byggdes Viking Cargo, och under november / december revs (förmodligen) Stockholms absolut fulaste hus för att ge plats åt fler filer för långtradare.

2020

Den trappa från Londonviadukten som ledde direkt ned till hamnterminalen är för evigt borttagen och avspärrad med tre meter höga stängsel.
Ska man resa med en Viking Line-färja eller ta sig till sitt Kryssningsfartyg följer man en grön linje målad på gångvägen som passerar Patons Malmgård.
Kommer man från Slussen via Stadsgården går man in på Tegelviksslingan och Tegelviksplan där hamnen ligger. Parkerar gör man i Viking Lines p-hus.

2021 – 2022 – 2023

Några större förändringar har inte skett på området eller i Patons Malmgård annat än att förvaltningen har lagts ut på entreprenad. Under ett år var det SAPS som hade entreprenaden. Efter ett år gjordes en ny upphandling och i dagsläget är det BRAVIDA som förvaltar Stockholms Hamnars områden och fastigheter.