Om

Patons Malmgårds Historia

Namnet

Patons Malmgård bär den skotske skeppsredaren James Patons efternamn. Därför kan det gärna uttalas antingen på svenska eller varför inte på welsh.

Stjärnskans

År 1659 byggdes en Stjärnskans med en befästning på berget ovanför och fick namnet Danvikens Skans. Tillsammans med Djurgårdens Skans skulle denna befästning bevaka inloppet till Stockholm för Stockholms försvar. När Danvikens Skans förlorade i betydelse kom det nya ägare.

Ryska krigsfångar

År 1710 var ”Peståret”. Ryska krigsfångar fick bygga den kanonväg som än idag leder upp till bergets topp. Uppe på krönet finns också kvar några gamla hus och lägenheten Bergshyddan.

Grosshandlare Fredrik Lundin

År 1774 köpte grosshandlare Fredrik Lundin en tomt i Danviken vid Masthamnen. I ägorna ingick berget och stora delar mark både i väster och i söder samt en triangelformad del norr om berget. Den kvadratiska planteringen av lindarna härstammar från hans tid. Här förlägger också Stieg Trenter handlingen i sin deckare ”Farlig Fåfänga” (1944).

Lundins Fåfänga

Uppe på berget anlade Fredrik Lundin år 1774 sin Fåfänga som av August Strindberg beskrivits som ett ”lusthus på berg med vidsträckt utsikt, där ägarna stundom samlade sina vänner och kalasade med dem”.
Vid Lusthuset anlade Lundin en trädgård. Terassmurar byggde han av stenen från befästningen och vägarna upp till berget fanns ju redan.
År 1780 blev han inblandad i en konkurs och flydde till Norge. Hela området bjöds ut till försäljning.

60 år av ägarbyten

Egendomen bytte ofta ägare efter Lundins konkurs.
Anders Blomgrens Stärbhus, Grosshandlarna Daniel Asplund, Carl Magnus Friis och Carl Petter Friis.

På 1790-talet lät Daniel Asplund lät uppföra en huvudbyggnad samt ett litet mindre hus på den triangelformade tomten nere vid sjön.

Skeppsredare James Paton

År 1839 köpte den skotske skeppsredaren James Paton berget, Lusthuset, Malmgården och alla övriga hus.

Under James Patons tid var det liv och rörelse här på sommaren. PÅ stranden, där Södra Varvet låg, drev han en brädhandelsrörelse. Han hade även flera båtar som gick på Afrika. Som ballast hem hade de många gånger med sig sand, som släpptes i Tegelviken. Behövde båtarna repareras kunde detta ske här ute vid Masthamnen.

Funchska Malmgården

År 1867 dog James Paton och hans änka ärvde alltsammans. När hon dog 1833 gick två tredjedelar till sonen Ninian Paton och en tredjedel till svågern Harald Theodor Funch. När dessa två gick ur tiden gick arvet till de tre barnen Harald, James och Helena Funch. Under den här perioden gick gården under namnet Funchska Malmgården. Den sista privata ägaren var James Patons dotterdotter Helena Funch, gift Tersmeden.

Marken såldes i etapper

Under 1910-talet började familjen Funch sälja delar av sin mark. Detta skedde i etapper. Den första biten som såldes var till förmån för Hammarbyleden, som öppnades år 1925.
I och med detta sprängdes stora delar av berget bort.

Patons Malmgård

Malmgården har redan sedan i början av 1900-talet ägts av Stockholms Stad och fick då namnet Patons Malmgård. Idag förvaltas Patons Malmgård av Stockholms Hamnar som länge hyrde ut till Viking Line som hade kontor i huset.

Gamla Hus med ljus framtid

2015 flyttade Wallrite Scandinavia AB in i Patons Malmgård. Här nedan beskriver Peder Weitoft på Stockholms hamn renoveringsarbetet som gjordes i samarbete med E.L.E. arkitekter  och den nya hyresgästen Wallrite AB.

Stockholms Hamn om Patons Malmgård

2017 Fasadrenovering

En försiktig och mycket väl genomförd fasadrenovering är nu klar. Fasaden hade tidigare en färg som kan beskrivas som persikorosa. Idag har Patons Malmgård fått en djupare tegelröd nyans.

2018 Bergvärmeinstallation

Under senvåren 2018 borrades det för bergvärme och härmed ligger Patons Malmgård och Lundins villas energiförbrukning i linje med Stockholms Stads miljömål.

2018 Masthamnen

Stockholms Hamn har stora planer för Hamnområdet vid Vikingterminalen.

2019 Ombyggnationer

Infarten till långtradarnas parkering har nu byggts om. Endast de transporter som skall med färjorna kommer kunna parkera här. Bommar och digital registrering samt vägning sker redan vid Viking Lines Parkeringshus.

Ett nytt hus byggs nu under vår och sommaren 2019 utmed bergssidan bredvid Vikingterminalens ”betonglåda” som enligt hörsägen skall tas ned för att ge plats åt ytterligare en fil för långtradare. Vi återkommer när den etappen drar igång och vi vet mer.