om

Patons Malmgårds verksamhet

Företagshus

Wallrite Scandinavia AB har sitt huvudkontor i Patons Malmgård men hyr även ut kontorslokaler till andra företag.

Vackra lokaler för kulturell verksamhet

Lokalerna på entréplanet är Wallrite Scandinavias Showroom. De är vackra och ska inte behöva stå tomma kvällstid och på helger. De har fin akustik och passar utmärkt för mindre ”hemma-konserter” och evenemang för slutna sällskap. Kontakta oss för mer information om intresse finns att arrangera något på Patons Malmgård.

Under Coronapandemin har vi anpassat oss till FHM’s rekommendationer och hyr endast ut lokaler för max 20 personer för att kunna hålla rekommenderade avstånd

Lediga Kontorslokaler

Vi har inga lediga kontorslokaler. Söker ni lokaler inom Stockholms Hamnars områden hänvisar vi er till Stockholms Hamnars lediga lokaler-sida