besök

Patons Malmgård är ett företagshus och är inte öppet för allmänheten.

Det innebär att det inte finns någon som öppnar för och kan emot spontanbesök.
Vid frågor rörande Patons Malmgård,

Bokat besök?

Gå till hitta