hitta

Har du bokat ett besök på Patons Malmgård?

Tag vårt råd och åk kommunalt, cykla, eller varför inte promenera?
Observera att Google Maps visar en felaktig väg till Patons Malmgård. Kör du bil, knappa in Vikingterminalen på din GPS och läs vägbeskrivningen här nedan.

Londonviadukten heter närmaste busshållplats

Bussar som stannar här är alla NACKA-bussar samt buss 71, 66, 55 och 53.
Har du av misstag råkat hoppa på en VÄRMDÖ-buss och chauffören har haft en dålig dag, då kan du tvingas åka ända till Gustavsberg för att sedan ta en lokalbuss tillbaka.
Det kan dra ut rejält på tiden.

Buss med körriktning mot Nacka

Kliv av – Promenera på gångvägen i bussens körriktning
Vägen sluttar nedåt och i svackan tar du vänster in i gångtunneln under vägen. Väl ute på andra sidan går du rakt upp för den lilla backen. Där ser du (utom om det är snö) en grön linje att följa tills du ser Patons Malmgård.

Buss med körriktning mot Stockholm

Kliv av – Promenera på gångvägen åt samma håll som bussen kom från
Tag vänster uppför den lilla backen, du ska ha näsan åt samma håll som vattnet. Följ den på marken grönmålade linjen tills du ser Patons Malmgård.

Kör du bil?

Du kan parkera bilen endast på ett ställe, Vikingterminalens P-hus Viking
När du tagit av mot Tegelviksslingan från Stadsgården / Folkungagatan så ska du köra långsamt. Infarten till P-huset ligger alldeles efter ett gupp till höger.

Betala via P-appen eller i automaten där. Det går inte att parkera närmare än så.
Från parkeringen i Viking P-huset är det mellan 2 och 4 minuters promenad till Patons Malmgård beroende på hur raskt du väljer att gå.

Hitta från P-huset Viking

Det tegelröda huset du ser när du riktar blicken österut är Patons Malmgård.
Gå förbi Vikingterminalen som du har på din vänstra sida. Entrén finns på husets södra sida. Väl framme vid huset tar du trapporna upp, mellan Lundins villa (det mindre gula huset) och Patons Malmgård (det större tegelröda) till höger om sista trappan.
Patons Malmgård har två entrédörrar. Vi använder endast den vänstra från ditt håll sett när du står med näsan mot entrédörrarna.

Porttelefonen

Porttelefonen är igång vardagar dagtid 8-17
Tryck på knappen under pilen i displayen tills du hittar den du bokat besök med.
Tryck på telefonsymbolen i displayen. Den du skall träffa öppnar då dörren.

Spontanbesök

Av säkerhetsskäl öppnar vi inte åt okända spontanbesökare då detta är ett företagshus.
Evenemang kvällstid eller på helger är arrangemang för slutna sällskap.
Arrangören meddelar en tillfällig kod till sina gäster någon timme innan evenemangsstart.